Forum CNTT2A2 - Điều lệ tham gia diễn đàn

Việc tham gia diễn đàn là tự nguyện, không ai bắt buộc bạn phải tham gia cộng đồng này.

Mọi thành viên cũng như BQT đều bình đẳng như nhau, có lỗi đều bị phạt. Chúng ta sẽ có nhiều chương trình offline trong tương lai nên cần hòa đồng với mọi người. Diễn đàn và tất cả mọi người tham gia sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn có gây hấn với ai.

Không viết bài có nội dung không lành mạnh, chống phá nhà nước. Mọi bài viết đều mang tích chất chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Tuyệt đối không spam bài viết

Nếu bạn đồng ý, vui lòng nhấn nút 'Đồng ý' bên dưới.


[-]
Liên kết Website
micro thu âm |